หน้าหลักทะเบียนสมาชิก วปอ. 2551


ทำเนียบรุ่น วปอ. 2551
ประวัติบุคลากร

 นายสำราญ โยธาใหญ่
  
  Member's Zone

ชื่อ-นามสกุล:   นายสำราญ โยธาใหญ่
  
ว.ด.ป. เกิด:   ไม่ระบุ
ชื่อเล่น:    ศาสนา:   

เพศ: 

 

อายุ: 

 0
โรคประจำตัว:    กรุ๊ปเลือด:   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่:   
จังหวัด:    รหัสไปรษณียฺ:   0
ภูมิลำเนาเดิม:   
จังหวัด:    รหัสไปรษณียฺ:   0
ตำแหน่งปัจุบัน: ยังไม่มีข้อมูลด้านนี้ครับ!!!
การศึกษา: ยังไม่มีข้อมูลด้านนี้ครับ!!!
เครื่องราชฯ: ยังไม่มีข้อมูลด้านนี้ครับ!!!
วันเข้ารับราชการ:   ไม่ระบุ ว.ด.ป.เกษียณอายุ:   ไม่ระบุ
หมายเหตุ:  

©2008 National Defence College Class 2008 Contact Webmaster